اس ام اس گوناگون

اس ام اس گوناگون

اس ام اس گوناگون

آخرین مطالب
اس ام اس خداحافظی (1)
اس ام اس گوناگون

اس ام اس خداحافظی (1)

۰۴ شهریور ۱۳۹۹

سری جدید اس ام اس و جملات کوتاه خداحافظی  پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــدامـــادل رفــتــه را هــرگــز •اس ام اس خداحاف

زیباترین جملات خواندنی
اس ام اس گوناگون

زیباترین جملات خواندنی

۲۴ تیر ۱۳۹۶

منتخبی از جملات زیبا و خواندنی فلسفی در قالب اس ام اس  خوشبخت ترینمخلوق خواهی بوداگرامروزت راآنچنان زندگی کنیکه گویی نه فرداییوجود داردبرای دلهره

اس ام اس حسرت (1)
اس ام اس گوناگون

اس ام اس حسرت (1)

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

مجموعه اس ام اس های جدید با عنوان حسرت سری اول به سلامتی‌ مترسککه با لبخندی به پهنای وجودشو دستهایی باز به فراخی آرزویشدر حسرت یک آغوش گرم ج

×