مـوارد مـجـاز سـقـط جـنـيـن !

مـوارد مـجـاز سـقـط جـنـيـن !

مـوارد مـجـاز سـقـط جـنـيـن !

مـوارد مـجـاز سـقـط جـنـيـن !:طبق بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكي قانوني كشور، در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (

راهنمای بارداری فرزند باهوش

طبق بخشنامه شماره 4176/1 مورخ 11/9/82 سازمان پزشكي قانوني كشور، در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني (تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استان‌ها) مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ البته در صورت دستور مقام قضايي يا درخواست زوجين با معرفي نامه پزشك معالج و قبل از ولوج روح (چهار ماهگي).

معرفي‌نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه‌‌اي جهت احراز هويت، تشخيص بيماري و روش تشخيص (علايم، نشانه‌ها و آزمايش‌هاي پاراكلينيك) باشد و به پيوست آن، تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش‌هاي پاراكلينيك (داراي عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه‌اي) ضميمه شود. در مورد انديكاسيون‌هاي جنيني، انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافي و در مورد انديكاسيون‌هاي مادري، انجام حداقل يك نوبت سونوگرافي براي تعيين سن بارداري، به پيوست معرفي‌نامه پزشك الزامي است.

ارايه حداقل 2 مشاوره تخصصي در تاييد تشخيص بيماري به پيوست معرفي‌نامه پزشك الزامي است.

موارد مجاز سقط جنين در بيماري‌هاي مادر :

1.بيماري‌هاي قلبي:

• هر بيماري دريچه‌اي كه به نارسايي قلبي فانكشنال كلاس 2 و 4 برسد و غيرقابل برگشت به 2 باشد.

• هر نوع مساله حاد قلبي غير از بيماري عروق كرونر (رگ‌هاي تغذيه‌كننده قلب) كه به نارسايي قلبي فانكشنال كلاس 3 و 4 رسيده باشد؛ از قبيل ميوكارديت (التهاب ديواره‌هاي مياني و خارجي قلب) و پريكارديت.

• سابقه بيماري كارديوميوپاتي ديلاته در بارداري‌هاي قبلي.

• نشانگان مارفان (يک اختلال ژنتيکي نادر) در صورتي كه قطر آئورت صعودي بيش از 5 سانتي‌متر باشد.

• آيزن منگر (نقص در ديواره‌هاي داخلي حفرات قلب).

2.بيماري‌هاي گوارشي: كبد چرب بارداري، واريس مري درجه3، سابقه خون‌ريزي از واريس مري به دنبال افزايش فشار وريد پورت، هپاتيت خودايمني غيرقابل كنترل

3.بيماري‌هاي داخلي کليه: نارسايي كليه، فشارخون غيرقابل‌كنترل با داروهاي مجاز در دوران بارداري.

4.بيماري‌هاي ريوي: هر بيماري ريوي اعم از آمفيزم، فيبروز، كيفواسكوليوز و برونشكتازي (اين بيماري‌ها از بيماري‌هاي‌ مزمن ريوي هستند که عملکرد ريه را مختل مي‌کنند) به شرط ايجاد هيپرتانسيون پولمونر، (فشارخون شريان ريوي بالا مي‌رود و به قلب آسيب مي‌رسد) حتي از نوع خفيف.

5.بيماري‌هاي خوني: گوآگولوپاتي‌هايي (مشکلات انعقادي) كه با تجويز هپارين منجر به تشديد بيماري ديگري شوند كه جان مادر را تهديد كند. آلفاتالاسمي (به شكل هيدروپس فتاليس)، اختلال ترومبوتيك مثل كمبود پروتئين C و فاكتور 5 ليدن.

6.بيماري‌هاي عفوني : ابتلا به ويروس HIV كه وارد مرحله بيماري ايدز شده باشد.

7.بيماري‌هاي مفصلي:

• لوپوس فعال غيرقابل كنترل با درگيري يك ارگان ماژور.

• واسكوليت‌ها: بيماري‌هايي که علت اصلي آنها التهاب و درگيري رگ‌ها باشد.

8.بيماري‌هاي جراحي اعصاب: تمامي توده‌هاي فضاگير CN8 با توجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنين و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جاني شود.

9.بيماري‌هاي پوست: پمفيگوس وولگاريس، پسوريازيس شديد و ژنراليزه و ملانوم نوع پيشرفته كه باعث خطر جدي جاني براي مادر شود.

10.بيماري‌هاي داخلي اعصاب:

• صرع مقاوم به درمان.

• ام‌اس‌هايي كه بيمار، ناتوان و از كار افتاده شده باشد.

• مياستني‌ گراو (يک اختلال خودايمني است که بدن به بافت‌هاي خودي حمله مي‌کند) در مراحل پيشرفته، به شرط اينكه خطر جاني براي مادر داشته باشد.

11.بيماري‌هاي جراحي و ارتوپدي:

• استئوژنزيس ايمپرفكتاي مادرزادي (اختلال در تشکيل استخوان‌ها)

• ديسپلازي استخواني – غضروفي كشنده يا استيل اپي فيزال (نوعي اختلال در رشد غضروف و استخوان‌ها که بسيار کشنده است)

• بيماري استئوپتروزيس انفانتيل (فرم بدخيم) (بيماري بدخيم مرتبط با استخوان‌ها که تراکم آنها را غيرطبيعي مي‌کند)

12.بيماري‌هاي جراحي كليه:

• آژنزي دو طرفه كليه (عدم تشکيل کليه‌ها)

• كليه پلي‌كيستيك نوع مغلوب (وجود کيست‌هاي متعدد در کليه‌ها که عملکرد کليه را مختل مي‌کند)

• ديسپلازي مولتي سيستيك كليه‌ها (رشد و تکامل ناکافي کليه‌ها به خاطر وجود کيست‌هاي متعدد)

• نشانگان پوتر (نشانگان نادري که در آن تحليل کليه‌ها، اختلال اسکلتي و فرم خاص ظاهري به فرد مي‌دهد)

• نشانگان نفروتيك مادرزادي به شرط ايجاد هيدروپس (اختلال مادرزادي ساختمان کليوي همراه با درجاتي از ادم يا ورم مايع در بافت‌ها)

• اختلال كروموزومي كه موجب ضايعات پيشرفته و به ويژه گرفتاري مغز و كليه شود (مانند نشانگان واكترل)

• هيدرونفروز شديد دوطرفه كليه‌ها (اتساع و تجمع ادرار در کليه‌ها)

همچنین بخوانید: مشکلات دوران بارداری چیست؟

موارد سقط در بيماري‌هاي جنين

تريزومي 13 (به‌خاطر وجود کپي اضافه از کروموزوم 13، هنگام تولد نوزاد ناهنجاري دارد)، تريزومي 18 (کپي اضافه از کروموزوم 18 و عقب‌ماندگي ذهني ناشي از آن)، تريزومي 3/8/16، آنانسفالي (تشکيل نشدن قسمتي از مغز به خاطر نبود قسمت فوقاني استخوان‌سر)، هيدروپس فتاليس با هر مكانيسم (تجمع مايع در بافت‌هاي بدن جنين به هر علت)، نشانگان فرياد گربه (نقص در کروموزوم‌ 5 که منجر به عقب‌ماندگي‌هاي مختلف مي‌شود و نوزاد صداي گريه شبيه گربه و سر کوچک‌تر از حد عادي دارد)، هولوپروزنسفالي، سيرنگوميليا (به وجود آمدن کيست‌هايي در نخاع و متسع شدن آن که باعث نقص حس لامسه و حرارت در فرد مي‌شود)، كرانيوشيسيس (شکاف مادرزادي در جمجمه)، مننگوانسفالوسل، مننگوهيدروانسفالوسل (بيرون‌زدگي پرده مننژ و ماده مغزي از شکاف جمجمه)، ديسپلازي تاتاتوفوريك يا كوتولگي كشنده نوزادي (رشد ناکامل و غيرطبيعي کشنده جنين)، سيكلوبيا همراه با هولوپروزنسفالي (نقص تکاملي که فقط با يک حفره چشم يا فقدان بيني همراه است)، ايگتيوزيس گراويس مادرزادي (هر مشکل شديد اختلال پوستي که با خشکي و سفتي پوست مشخص مي‌شود)، شيزنسفالي (داشتن شکاف‌هاي اضافي و غيرطبيعي درون ماده مغزي)، اگزانسفالي (ناهنجاري‌ رشدي با جمجمه ناکامل)

گردآوری : پاتوق

مطالب مشابه
  • ۰۹ آذر ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×