خرافات عجیب دختران روسی در مورد تور کردن شوهر!!

خرافات عجیب دختران روسی در مورد تور کردن شوهر!!

خرافات عجیب دختران روسی در مورد تور کردن شوهر!!

تور کردن شوهر!, خرافات دختران, خرافات دختران برای تور کردن شوهر!, دختر خشگل, شوهر, شوهر آینده, عكس دختر, عكس دختر ناز, خرافات, خرافات عجیب, تور کردن شوهر, دختران خرافاتی, مطالب عجیب و خواندنی, دیدنی و شنیدنی

خرافات عجیب دختران روسی در مورد تور کردن شوهر!! | www.Alamto.Com

شمار زیادی از خانمهای روس در رابطه با پیداکردن شوهر آینده شان خرافاتی هستند و رسم و رسوم عجیب و غریبی دارند.

خبرانلاین نوشت:
آنها در آینه خیره می شوند، زیرا اعتقاد دارند که شوهر آینده در آنجا ظاهر می شود.
 
خرافات ریشه ای قوی نزد روسها دارد. در روزنامه های زرد روسی می توان آگهی های مختلفی درباره ی فالگیر یا کسانی یافت که شیطان را از آدم دور می کنند. برخی از روسها حتی به تصاویر مقدس در ماشین خود، بیشتر از کمربند ایمنی اطمینان می کنند.
عقاید خرافی در میان تعداد زیادی از زنان روس برای آگاهی از چگونگی ازدواجشان نیز رایج است. یکی از این رسمها این است که چند دختر جوان دور هم جمع می شوند و چهار بشقاب دور خود می چینند.
 
آنها روی هر بشقاب چیزی قرار می دهند: یک حلقه، یک تکه نان، یک برس و مقداری توتون. پس از آن چشمهای خود را می بندند و با دست یکی از آن بشقابها را نشان می دهند. اگر داخل بشقاب نان باشد، این به معنای آن است که شوهر آینده ی آن دختر پولدار خواهد بود. اگر برس درون بشقاب باشد، به معنای آن است که شوهر آینده ساده است و به همین ترتیب، حلقه نشان دهنده ی شوهر قرتی و توتون نشان دهنده ی شوهر سیگاری است.
 
یک رسم دیگر آن است که دخترخانم، زنجیری را که تمام روز به گردن داشته، همراه با کارت سرباز زیر بالش خود بگذارد. بنا بر باورهای رایج نزد برخی روسها، شوهر آینده در آن شب به خواب دختر می آید.

گردآوری: پاتوق

مطالب مشابه
  • ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×