زنان بیشتر عاشق چه مردانی می‌شوند؟

زنان بیشتر عاشق چه مردانی می‌شوند؟

زنان بیشتر عاشق چه مردانی می‌شوند؟

زنان بیشتر عاشق چه مردانی می‌شوند؟:یک پژوهش در استرالیا نشان می‌دهد که زنان بیشتر عاشق مردان معمولی می‌شوند که حضور بیشتر در خانه دارند و اکثر وقت خود را به کار اختصاص نمی‌دهند. به گزارش سرو

عشق love

یک پژوهش در استرالیا نشان می‌دهد که زنان بیشتر عاشق مردان معمولی می‌شوند که حضور بیشتر در خانه دارند و اکثر وقت خود را به کار اختصاص نمی‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل «فردا» به نقل از مجله زنان استرالیایی، این پژوهش که بر روی تعداد زیادی از زنان استرالیایی انجام شد نشان می دهد که زنان استرالیایی از مردان معمولی به خاطر حضور بیشتر در منزل، احترام وقت قرارها و حضور به موقع در آنها بیشتر از مردان مهمی که اکثر وقت خود را به کار خود اختصاص می دهند تمایل دارند.

همچنین بخوانید: مشاوره قبل از ازدواج چگونه است؟

این پژوهش شامل مقایسه مردان معمولی با شاهزاده ها، میلیونرها و قهرمانان ورزشی می شد که نتایج آن اهمیت مردان معمولی برای زنان را نشان می داد.

مطالب مشابه
  • ۰۸ دی ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×