سخنان ارزشمند از کورش کبیر

سخنان ارزشمند از کورش کبیر

سخنان ارزشمند از کورش کبیر

سخنان ارزشمند از کورش کبیر:- دستانی که با اخلاص کمک می کنند پاک تر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند - اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید - آنچه

سخنان ارزشمند و فوق العاده زیبا از کورش کبیر

– دستانی که با اخلاص کمک می کنند پاک تر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند

– اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید

– آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

– وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

– سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است که نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

– اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

– افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

– پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

– کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

– کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

– انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

– همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

– تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است

– دشوارترین قدم، همان قدم اول است

– عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

– آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد

– وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

– من یاور یقین و عدالتم، من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد

– من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است

– خداوند کشورم را از دشمن خشکسالی و دروغ محفوظ دارد

گردآوری: پاتوق

مطالب مشابه
  • ۱۷ آذر ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×