پیر زنی که 21 روز در حمام گیر کرده بود و فقط آب میخورد !

پیر زنی که 21 روز در حمام گیر کرده بود و فقط آب میخورد !

پیر زنی که 21 روز در حمام گیر کرده بود و فقط آب میخورد !

پیر زنی که 21 روز در حمام گیر کرده بود و فقط آب میخورد !:پیر زنی فرانسوی که بیست روز در حمام زندانی شده بود نجات یافت. این پیرزن 69 ساله با بسته شدن در حمام آپارتمانش در آنجا به دام می‌افتد. از آنجا که این حمام پ

پیر زنی که 21 روز در حمام گیر کرده بود و فقط آب میخورد !

پیر زنی فرانسوی که بیست روز در حمام زندانی شده بود نجات یافت.
این پیرزن 69 ساله با بسته شدن در حمام آپارتمانش در آنجا به دام می‌افتد. از آنجا که این حمام پنجره ای نداشت این پیرزن تلاش می‌کند تا از طریق ضربه زدن به لوله ها از همسایگانش طلب استمداد کند و آنها را از این واقعه آگاه کند.


همسایگان این پیرزن نیز با تصور اینکه این صداها مربوط به رفت و روب و کارهای منزل دیگر همسایگان می‌باشد چندان توجهی به این صداها نمی‌کنند. تا اینکه بعد از مدتی همسایه ها متوجه می‌شوند که مدت زمان زیادی این پیرزن را ندیده اند. آنها با پلیس تماس گرفته و نیروهای پلیس نیز با کمک خواستن از نیروهای امداد این پیرزن را نجات می‌دهند.
جالب توجه اینکه این پیرزن در این سه هفته فقط از آب می‌نوشیده و این طور توانسته خودش را از مرگ نجات بدهد.
او در حال حاضر در بیمارستان است و وضعیت سلامتش رو به بهبود می‌باشد.

به نقل از: فردا نیوز

گردآوری: پاتوق

مطالب مشابه
  • ۰۹ آذر ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×