مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی

مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی

مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی

مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی:مجسمه‌های میوک نسخه صادقانه بدن انسان هستند که آن را با ریزترین جرئیات بازتاب می‌کنند، اما او این مجسمه‌ها را با مقیاس بسیار بزرگ می‌سازد تا بیشتر از... «ر

مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی

مجسمه‌های میوک نسخه صادقانه بدن انسان هستند که آن را با ریزترین جرئیات بازتاب می‌کنند، اما او این مجسمه‌ها را با مقیاس بسیار بزرگ می‌سازد تا بیشتر از…

«ران میوک» مجسمه ساز استرالیایی با آثاری فوق رئال در انگلیس کار می‌کند. مجسمه‌های میوک نسخه صادقانه بدن انسان هستند که آن را با ریزترین جرئیات بازتاب می‌کنند، اما او این مجسمه ها را با مقیاس بسیار بزرگ می‌سازد تا بیشتر از بقیه تاثیرگذار باشد و بدنمان را به لرزه درآورد…

مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی
مجسمه های فوق العاده زیبا و طبیعی

گردآوری: پایگاه تفریحی پاتوق

مطالب مشابه
  • ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×