وصیت نامه جالب حسین پناهی ، بازیگر مرحوم سینما!

وصیت نامه جالب حسین پناهی ، بازیگر مرحوم سینما!

وصیت نامه جالب حسین پناهی ، بازیگر مرحوم سینما!

وصیت نامه جالب حسین پناهی ، بازیگر مرحوم سینما!:  توجه : به گفته سایت hosseinpanahi متن زیر وصیت نامه مرحوم پناهی نیست .   وصیت نامه زیبای حسین پناهی قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سان

پایگاه تفریحی پاتوق

توجه : به گفته سایت hosseinpanahi متن زیر وصیت نامه مرحوم پناهی نیست .

وصیت نامه زیبای حسین پناهی

قبر مرا نیم متر کمتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.

بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشتنگاری قرار دهید.

به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!

ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.

عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب اکیدا ممنوع است.

بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.

کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!

مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند!

روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.

دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!

کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند، باید هم قد باشند.

شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.

گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد!

در مجلس ختم من گاز اشکآور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.

از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می طلبم.

مطالب مشابه
  • ۲۶ شهریور ۱۳۸۹
۰ دیدگاه

×