فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

 فرازی به آینده با فال و طالع بینی وبسایت پاتوق؛ مبحث اولیه و اساسی این بخش بالابردن انرژی های مثبت در جهت والاترین خبرها و رویدادهای عالی و خوب

 فرازی به آینده با فال و طالع بینی وبسایت پاتوق؛ مبحث اولیه و اساسی این بخش بالابردن انرژی های مثبت در جهت والاترین خبرها و رویدادهای عالی و خوب. جمله ی انرژی بخش خدایا به تو ایمان دارم که هر لحظه و هر جا پشتیبان من هستی. بهترین ها را برایم رقم بزن.

در فال هفتگی این بخش (هفته سوم اردیبهشت) نگاهی داریم به پیشگویی فال تاروت فرشتگان، فال حروف ابجد، فال انبیاء، فال آی چینگ، فال ورق یا پاسور با ما این بخش انرژی بخش همراه باشید. این بخش تنها جنبه سرگرمی دارد. 

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

✨فال فرشتگان هفته سوم اردیبهشت✨

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

⭐️ فروردین ⭐️

فرشته روچل Rochelle

اگر شما به حکمت درون قلبت رجوع کنید و آن را دنبال کنید به سعادت و رفاه خواهید رسید.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

⭐️ اردیبهشت ⭐️

فرشته آکاشا Akasha

تو یک آموزگار میباشی:تو قادری به دیگران پند و مشاوره دهی و آنان را کمک کنی تا موهبت های معنوی و وظایف خداوند را در زندگی خود بازشناسند.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

⭐️ خرداد ⭐️

فرشته لیلا Leila

مدتی را در طبیعت سپری کن. درباره آرزوها و اهدافت فکر کن. از فرشتگان مدد بخواه که تو را به آگاهی حقیقی برسانند.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ تیر ✨

فرشته اپال Opal

فرزندان تو در زمین و آسمان سعادتمندند. آن ها توسط خدا و فرشتگان به خوبی محافظت می شوند.

 

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ مرداد ✨

ملک مقرب رافائل Raphael

من یاری دهنده تو ام تا بیماری ها، مبارزه های خود و دیگران را شفا دهی. تو همانند من یک شفا دهنده میباشی.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ شهریور ✨

فرشته یوونه Yvonne

تو رابطه خاصی با حیوانات داری. حیوانات تو در زمین و آسمان توسط فرشتگان محافظت می شوند.

⭐️ مهر ⭐️

فرشته دزیره Desiree

نه ، اکنون شرایط مناسب نخواهد بود. منتظر بمان یا راه های دیگری را امتحان کن. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

⭐️ آبان ⭐️

فرشته ایزابلا Isabella

بله ، الان زمان مناسب برای اقدام جدید است. شما موفق می شوید و نتیجه منطبق بر انتظارات مثبت تو است.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

⭐️ آذر ⭐️

فرشته مرلینا Merlina

تو آشفته میباشی چراکه به اندازه کافی آگاهی و اطلاعات نداری. قبل از آنکه نتیجه بگیری به صلاح است از آگاهان و مطلعان کمک بگیری.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ دی ✨

فرشته سارنا sarena

من فرشته فراوانی ام. تو پولی را که نیاز داری به دست می آوری. چگونگی وقوع این امر در دستان خداوند است. مطمئن باش.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ بهمن ✨

فرشته ایندریل Indriel

تو یک پرورنده نور میباشی. همانند یک فرشته اجازه بده نور خداوند و عشق به زمین و ساکنان آن بتابد. خداوند تو را برای این کار ساخته است.

🌟☆🌟☆🌟☆🌟

✨ اسفند ✨

فرشته آریل Arielle

تجارب روحی و روشن بینانه جدیدی، شخص تو و دیدگاهت را به دنیا تغییر می دهد. اجازه بده موهبت های روحی تو به وسیله یادگرفتن، دعا و نماز خواندن گسترش یابد.

🍀🥀🍀🥀🍀🥀🍀

🌷 فال ابجد هفتگی / هفته سوم اردیبهشت 🌷

🔹فروردین 🔹

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

د آ د

قصد و نيتت خوب است . در رحمت به سويت باز می‌شود از آزار مردم ترس به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود در هر كاری با اهل آن مشورت كن. در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو يار است.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔹 اردیبهشت 🔹

ب ج د

طالعت نيك است و نيتت بر آورده می‌شود رازت را به فردی نگو . بايد مراقب بدخواهان باشی در كارت گشايش ديده می‌شود به خداوند رحمان اميدوار باش و با توكل به او به كار و زندگيت ادامه بده. اطمينان داشته باش كه روزهای خوب در راه خواهی داشت .

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔹 خرداد 🔹

د ب آ

طالعت روشن است. تشويش را از خودت دور كن. كارها بر وفق مراد تو خواهد شد اگر چيزی را از خدا طلب كردی به آن می‌رسی. اگر قصد سفر و يا انجام معامله ای داری ، آن را انجام بده برايت سودبخش است.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 تیر 🔸

آ ب آ

ايمانت را قوی كن آنچه را كه آرزو و انتظار داری از خداوند طلب كن . به زودی كارهايت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی. البته با همت و اراده ی خودت. از آنچه كه می‌ترسی، در امان میباشی به خداوند توكل كن.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 مرداد 🔸

ج آ ‌آ

به آنچه نيت كرده ای می‌رسی اما بايد منتظر بمانی. از اعمال بد دوری كن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فكر بد و پول حرام دوری كن ، خداوند روزی تو را به تو حواله كرده است . به زودی يك خبر خوشحال كننده به تو می‌رسد كه تغييراتی در زندگی تو به وجود می‌آورد اگر در همه ی امور به خداوند توكل كنی به مقصودت می‌رسی.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 شهریور 🔸

ج ج ج

آينده ی خوبی در انتظار توست اگر كمی همت كنی ، زندگی خوبی خواهی داشت راه موفقيت برای تو باز است اگر نياز به كمك و يا حمايت فردی پيدا كنی به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر ميگذاری و به مراد و خواسته ات ميرسی .در همه ی امور به خدا توكل كن.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔹مهر 🔹

ب آ آ

طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشايش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،يا قصد جابجایی و نقل مكان داری و يا قصد داری تغيير شغل بدهی به آن ها عمل كن ، به نفع تو خواهد بود غيبت ديگران را نكن و به كار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت ميداند برای تو پيش بيايد.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔹 آبان 🔹

ب ب ب

نيت خوبی كرده ای طالعت با تو يار است و به توفيق و نشاط می‌رسی . شكر خدا را در همه وقت به جا بياور. اگر قصد ازدواج و يا معامله ای داری و يا قصد شراكت و سرمايه گذاری داری بخت با تو يار است ، به شرط آنکه خود نيز همت كنی. اگر با كسی در گير میباشی عاقبت به نفع تو خاتمه می يابد.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔹 آذر 🔹

ج ج د

طالعت خوب نخواهد بود اما به زودی نحوست طالعت بر طرف می‌شود و به مقصود خودخواهی رسيد از چيزی در تشويش هستی به زودی نگرانیت بر طرف می‌شود.فردی در فكر حيله و صدمه زدن به شماست به خداوند توكل كن تا حيله اش برطرف شود رازت را به هر فردی نگو.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 دی 🔸

ج ب ج

طالع خوبی داری. اين روزها آرزويت برآورده می‌شود خبر خوشی دريافت ميكنی وبه شادی و نشاط ميرسی زنی بلند قد و باريك اندام و گندمگون با تو خصومت ميكند مراقب خودت باش. از پول و در آمد حرام پرهيز كن آينده ی خوبی در پيش داری. با دوستان و آشنايان به نيكی رفتار كن اگر قصد ازدواج يا معامله ای داری به آن عمل كن با موفقيت همراه خواهد بود.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 بهمن 🔸

د ج آ

اين نيت كه كردی خوب نخواهد بود. زندگی بر تو تلخ خواهد شد.برای رفع اين حالت به خدا توكل كن. مدتی است كه به فردی دلگرم و از خيال او بيرون نمی آیی از او بگذر، خداوند خوبتر از آن نصيب تو خواهد كرد . در كارها صبور باش. آينده ی روشنی داری و از همه ی غصه ها دور مي شوي. اگر قصد سفر يا معامله ای داري انجام بده از آن نفع خواهی برد.

🔶🔹🔶🔹🔶🔹🔶

🔸 اسفند 🔸

آ ‌آ ‌د

روزهای خوبی در پيش داری. نااميد نباش. از كسی جز خدا ياری نخواه و از رحمت حق غافل نباش افكار و نيات پاك در سر داشته باش تا بخت به تو روی آورد. و گشايشی در كارت ايجاد شود. از از افراد بد دوری كن غيبت نكن هدف يا كاری را كه داری دنبال كن تا به توفيق برسی.

••❤️🌹❤️🌹❤️🌹❤️••

💖 فال انبیا هفتگی / هفته سوم اردیبهشت 💖

🌷فروردین 🌷

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

حضرت الیاس (ع)

ای صاحب فال مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که مدت‌ها در دل داری به زودی به آن خواهی رسید ان‌شاءالله . تندی مکن و صبر کن که کارها به صلاح تو آید. چیزی از غیب به تو برسد که روشنایی تو می‌باشد و از جائی که امید نداری به مراد دل برسی ان‌شاءالله . از حال اطرافیان غافل مشو و اگر میتوانی گره از کار کسی بگشایی کوتاهی نکن.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌷 اردیبهشت 🌷

حضرت یوشع (ع)

ای صاحب فال در زندگی در موقعيت حساسی قرار می‌گیرید؛ چون با گروهی سركش و مکار سر و كار پيدا ميكنيد كه لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی كنيد. اگر كاری را برای رضایت خداوند انجام می‌دهيد، از شكست در آن هراس نداشته‌باشيد. اگر صبور و بردبار باشيد به نفع شما خواهدبود.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌷 خرداد 🌷

حضرت اسحاق (ع)

ای صاحب فال! نیّتی داری که بسیار نیکوست. اگر چیزی از دست تو رفته باز به دست خواهی‌آورد و اگر قصد سفری داری برو که بسیار نعمت نصیب تو شود و اگر ترس داری ایمن شوی و اگر قرض داری ادا شود و تو را امید مال است، زود به آن برسی .با همه یکدلی کن که هر کس باشد با تو نیکی می‌کند. روزی تو گشاده است . حاسدان و مکاران بر تو ظفر نیابند و به مراد دل برسی ان‌شاء‌الله.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌻 تیر 🌻

حضرت ذوالقرنین (ع)

ای صاحب فال شما فردی کوشا بااراده هستيد، اگر از اين استعداد استفاده كنيد موفق و کامیاب می‌شوید. ممکن است در زندگی با خطرهایی مواجه شويد که با تدبیر می‌توانید آنها را پشت سر بگذارید. كارهای سخت برای شما آسان می‌شود آنچه را كه خواستار آن هستید اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌻 مرداد 🌻

حضرت عیسی (ع)

ای صاحب فال ! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و هر روز عزت یابی . با آدم خوب همنشینی کن و سفری در پیش داری برو که نیک است و نعمت بسیار یابی . هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد. بر دشمن ظفر یابی و به هر نیت خوب و پاکی که داشته باشی، به آن خواهی رسید.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌻 شهریور 🌻

حضرت لوط (ع)

ای صاحب فال در زندگی با سختی‌هایی رو به رو می‌شويد و با مردمی بد کردار و ناشایست سر و كار پيدا ميكنيد و به رنج و زحمت می‌افتيد. بايد با دیگران با احتياط رفتار كنيد تا انسان‌های بدخواه نتوانند شما را دچار مشكل کنند. در طالع شما سفری ديده می‌شود كه اگر انجام شود برای شما خالی از منفعت نیست.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌹 مهر 🌹

حضرت زکریا (ع)

ای صاحب فال ! در کار خود شتاب نکن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید و بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش . نگرانی داری ولیکن در دل خود غم راه مده که کارهایت زود اصلاح شود واگر غایبی داری زود به تو رسد. تو را سفری در پیش است که در آن خیر بسیار بینی. با دل و نیت پاک هر چه از درگاه خدا طلب نمائی به تو ارزانی دارد‌. ان‌شاءالله که عاقبت بخیر خواهی شد.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌹 آبان 🌹

حضرت یحیی (ع)

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می‌گردد و از غم و اندوهی که داری رهایی میابی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می شود. سعی کن تصمیمی عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی. هر روزی که گذشت غصه آن را نخور و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهره بگیر. شکر خدای بجای آر که شکر نعمت، نعمتت افزون کند.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌹 آذر 🌹

حضرت سلیمان (ع)

ای صاحب فال ! بدان که تو در غم و اندوه مانده‌ای و یا آرزویی داری و باید راه‌کاری تازه پیدا کنی که از غم نجات یابی ان‌شاءالله . تو را جراحتی رسیده و نشان او بر تو مانده که دلیل بر درازی عمر تو باشد و شب خواب آشفته می‌بینی و در دل تو هیچ حسد نیست؛ در کارها صبر کن. از دشمنان رنج بسیار کشیده ای ، اما حق تعالی عوض آن را به تو باز دهد و راز خود با کس مگو تا سالم باشی . روز شنبه و جمعه بر تو مبارک است ، به خدا توکل داشته باش تا ان‌شاء‌الله حاجتت روا شود.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🥀 دی 🥀

حضرت ادریس (ع)

ای صاحب فال بر تو بشارت كه به زودی به مقصود خود خواهی‌رسيد و آنچه را كه در طلبش هستی به دست خواهی‌آورد. اگر نزد كسی برای درخواستی می‌روی و او سخن درشتی بر زبان جاری ميكند ،صلاح است كه از رفتن پشيمان گردی چون او به تو آسيب می‌رساند. گروهی به تو حسد می‌ورزند و در خيال نابودی تو می‌باشند اما از دست آنها كاری بر نمی‌آيد مترس . سفر‌ی در پيش است كه در آن سفر آسودگی یابی اين چند روزه طالع تو نحسی دارد كه از تو بگذرد و بعد در نظر خلايق شيرين شوی. اين هفته با هيچ كس گفت‌وگو نكن كه ستاره ات نحس است و پس از آن سعادت به تو روی می‌آورد . اگر حاجتی داری بر آورده خواهد شد و اگر غائبی داری خواهد آمد.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🥀 بهمن 🥀

حضرت لقمان (ع)

ای صاحب فال به نظر ميرسد شخصی متواضع با حكمت و درستكار هستيد . اگر گرفتار صدمه و يا مشكلی هستيد خير است و حكمتی در آن می‌باشد. چيزی را كه از دست داده‌ايد دوباره به دست خواهیدآورد. از مشكلی كه داريد رها خواهید شد‌، بايد به خداوند توكل و توسل كنيد. چشمتان نبايد به دنبال مال مردم باشد. در ضمن كينه‌توزی نكنيد تا سلامت باشيد و آرامش داشته باشید. اگر كسی به شما بدی كرده است، او را ببخشيد که از اين راه به عزت خواهید رسید.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🥀 اسفند 🥀

حضرت ابراهیم (ع)

ای صاحب فال! این نیّت که کرده ای به غایت خوب است و از غم رها گردی . قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ آنها نگاه داشت و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده ، اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان خواهی‌رسید.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌺🌼 فال ای چینگ هفتگی 🌺🌼

🍀🍀 فروردین 🍀🍀

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

روزگار خوشی در انتظار شماست. مراقب باش که از شما سوءاستفاده نکنند، که هرکس دنیا به او روی خوش نشان دهد، دیگران در وی طمع می‌کنند.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌿🌿 اردیبهشت 🌿🌿

با انسانی آگاه و باتجربه مشورت کنید و دستوراتش را انجام دهید تا به موفقیت دست یابید. برای هدف تان برنامه ریزی کنید. موفقیت بدون برنامه ممکن نیست.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌷🌷 خرداد 🌷🌷

به هوش باشید و از تجربه‌ی دیگران بهره‌ بگیرید. فرصت‌ها و جوانی خود را بیهوده از دست ندهید که این ایّام گذرا و ناپایدار است.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌻🌻 تیر 🌻🌻

شما از موج‌های خطرناک و ویران‌کننده‌ی زندگی رهایی یافته‌اید و به ساحل آرزوی بلند خود رسیده‌اید. همه در انتظار هستند که ببینند اکنون چه‌ خواهیدکرد. قدر آنان را که در سختی‌ها یاور شما بوده‌اند، بدانید.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

💐💐 مرداد 💐💐

پیمانی بسته‌اید که باید به آن پایبند باشید. مبادا پیمان‌شکنی کنید. منتظر خبر خوب باشید که آینده متعلق به شماست.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌹🌹 شهریور 🌹🌹

به ظاهر مردم توجه نکنید. سعی کنید از باطن عقیده‌ی آنها آگاه شوید. رسیدن به هدف مشکل است؛ ولی اگر شما بر مردم و به‌ویژه اطرافیانتان سخت نگیرید، دنیا نیز بر شما آسان می‌گیرد.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🍁🍁 مهر 🍁🍁

خود را با هر شرایطی وفق دهید و در هر شرایطی سروری کنید نه بردگی. اگر قصد ازدواج دارید، در مورد شخصی که می‌خواهید با او ازدواج کنید، بیشتر تحقیق کنید.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🍂🍂 آبان 🍂🍂

باید قدر خود و لحظات زندگی را بدانید و از فرصت‌ها به بهترین نحو بهره ببرید. سرانجام امر، قابل پیش‌بینی نیست؛ اما اگر به هوش باشید و به موقع عمل کنید، به نتیجه خواهید رسید.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌼🌼 آذر 🌼🌼

شما بر سر دو راهی قرار گرفته‌اید. راهی که میخواهید انتخاب کنی بی خطر نیست، با این حال شما از دشواری‌های آن نمی‌هراسید‌. اگر راحتی و آسایش را می‌طلبید از تصمیمتان منصرف شوید؛ اما اگر واقعا در رسیدن به خواسته‌تان مصمّم هستید، آن را عملی کنید.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

🌨🌨 دی 🌨🌨

با احتیاط رفتار کنید تا با مخالفت دیگران مواجه نشوید. مخالفتها نشانه بی علاقگی اطرافیانتان نیست. با آرامش پیش روی کنید. کامروایی در پیش است.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

❄️❄️ بهمن ❄️❄️

به وعده‌های پوچ دیگران دل مبند که از حرف تا عمل فاصله بسیار است. از فرصت‌هایی که پیش‌رو داری، نهایت استفاده را ببر.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

☃☃ اسفند ☃☃

روزهای سخت و اتفاقات ناگوار گذرا هستند. صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید که سعادت، پیشرفت، موفقیت و کامیابی در انتظار شماست.

💞-•❅•-💞-•❅•-💞-•❅•-💞

💰 توصیه‌های اقتصادی هفتگی در سومین هفته اردیبهشت 💰

💷 فروردین 💷

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

بعضی از آرزوهای مادی تو در حال تحقق است. دراين‌باره نبايد شتاب‌زده بود. سعی كن با استفاده از استعدادها و توانایی‌هايت خودت آرزوهايت را برآورده سازی.

✿❀🥀❀✿

💷 اردیبهشت 💷

فرصت‌های اقتصادی خوبی پيش خواهد آمد كه بايد از آنها استفاده كرد. كسی كه اين فرصت‌ها را از دست بدهد جز پشيمانی حاصلی نخواهد داشت. خو كردن به يك زندگی يكنواخت و بی‌تحرك جذابيتی ندارد.

✿❀🥀❀✿

💷 خرداد 💷

خود را با كارهای حاشيه‌ای فرسوده نكن. يك راست به سراغ هدف اصلی‌ات برو تا به سود برسی. با افراد با تجربه مشورت كن و از آنها كمك بگير.

✿❀🥀❀✿

💵 تیر 💵

يک قرارداد و يا قول و قراری که برای تو اهميت زيادی دارد، بهم خواهد خورد. تغييراتی در وضعيت مسکن و يا کارت پيش خواهد آمد. بعضی قول و قرارهايت را فراموش نکن چون در غير اين صورت تو بيشتر از اطرافيان ضرر خواهی كرد.

✿❀🥀❀✿

💵 مرداد 💵

نباید انگيزه‌ات را برای كار و بدست آوردن پول از دست بدهی. بايد بپذیری كه اين هم بخشی از زندگی است. سعی کن به خودت انگيزه بدهی و همين انگيزه است كه مانند يك موتور تو را به حركت درمی‌آورد و سبب می‌شود موانع را پشت سر بگذاری.

✿❀🥀❀✿

💵 شهریور 💵

تو بهتر از هر كسی می‌توانی استعدادهايت را تقويت كنی و تجربه‌های زيادی بدست آوری. پرورش اين استعدادها به معنای سود اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.

✿❀🥀❀✿

💷 مهر 💷

چرا برای بهبود وضعيت مالی‌ات، تمام توان خود را به کار نمی‌گیری؟ همه از تو انتظار كارهای ارزنده و مهمی را دارند؛ اما تو همچنان كج‌دار و مريز رفتار می‌كنی. بايد برای رسيدن به آرزوهای مادی، تلاشت را بیشتر کنی و با افراد موفق مشورت کنی.

✿❀🥀❀

💷 آبان 💷

مراقب باش. تعهدات مالی تو دارد سر از جاهای خطرناكی در می‌آورد. سعی كن براساس آنچه داری حركت كنی و از قرض و وام و چك و سفته، فاصله بگيری. مراقب اوضاع اقتصاديت باش.

✿❀🥀❀✿

💷 آذر 💷

تو هميشه منتظر فرصتی بودی تا بتوانی شرايط اقتصادی‌ات را تغيير دهی و به كارهای عقب مانده‌ات برسی. اين زمان در اختيار تو قرار دارد پس ديگر نبايد فرصت را از دست داد.

✿❀🥀❀✿

💵 دی 💵

به سود مالی می‌رسی كه قابل توجه است. شايد بخواهی آنرا برای خود و دوستانت خرج كنی؛ اما تصميم عاقلانه‌تر اين است كه به فكر آينده‌ات باشی و آنرا پس انداز كنی. گاهی اوقات مقداری پس انداز می‌تواند برای روزهای سخت مفيد باشد.

✿❀🥀❀✿

💵 بهمن 💵

موفقيت خوبی در زمينه مسائل مالی و اقتصادی بدست می‌آوری. كسی كه موفق‌تر است، رقيبان و حسودان بيشتری هم خواهد داشت. بدون توجه به آنها به كار خودت ادامه بده.

✿❀🥀❀✿

💵 اسفند 💵

تو به دنبال موقعيتی هستی تا تغييری در روند مالی خود ايجاد كنی؛ ولی بهتر است قبل از شروع هر کاری، جوانب آن را بسنجی و به دقت بررسی كنی.

┄┄┅┅🍁✿❀🥀❀✿🍁┅┅┄┄

🏳️🌈فال ورق، احساسی یا عاشقانه هفته سوم اردیبهشت

فال هفتگی تاروت، ورق، اقتصادی، فرشتگان هفته 3 اردیبهشت

🔮 فروردین

❤️ سرباز دل ❤️

از شخصی که تو را دوست دارد و تو نیز به او علاقه مندید یک تلفن عالی که در ارتباط با احساسات قلب شماست ، داری.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 اردیبهشت

♦️سرباز خشت ♦️

ناکامی زودگذر – عدم موفقیت Success در کارها یا در شغل – به طول انجامیدن یک برنامه خاص برای رسیدن به هدف معین . حالت نا امیدی موقت از کار یا شخص.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 خرداد

❤️ ۵ دل ❤️

نوازش عاشقانه و در آغوش گرفتن یکدیگر.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 تیر

♦️ ۲ خشت ♦️

یک تلفن عاشقانه به تو می شود ، یا با عشق خود مکالمه ای تلفنی داری.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 مرداد

❤️ ۹دل ❤️

احساس موفقیت از یک موضوع عاشقانه ، شادی و موفقیت که از شخص مورد علاقه شما می رسد مورد محبت و عطوفت شخصی قرار میگیرید که او را دوست داری که سبب علاقه تو به او می شود.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 شهریور

♦️ ۹ خشت ♦️

اعلام تقاضای عاشقانه یا تقاضا در مورد یک موضوع عاشقانه یا ازدواج از جانب فردی که او را عاشقانه دوست داری.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 مهر

♠️ بی بی پیک ♠️

امتناع از تقاضای عاشقانه – امتناع از امر خواستگاری یا ازدواج

—~♣️❅ೋ❅♦️❅ೋ❅♣️~—

🔮 آبان

❤️ شاه دل ❤️

امروز با یک هدیه کوچک یارتان را شادمان کنید.آرزوی بزرگ در سر داری که به زودی مقدمات آن آماده می شود.

—~♣️❅ೋ❅♦️❅ೋ❅♣️~—

🔮 آذر

♦️ شاه خشت ♦️

داشتن رابطه ای عاشقانه و رمانتیک ، در آغوش گرفتن معشوق

—~♣️❅ೋ❅♦️❅ೋ❅♣️~—

🔮 دی

♣️ سرباز حاج♣️

رسیدن به آرزوی قلبی – رسیدن به اهداف مورد نظر یا دستیابی به یک هدف خاص- خواسته ای که داری به نتیجه مثبت خواهد رسید.

—~♣️❅ೋ❅♦️❅ೋ❅♣️~—

🔮 بهمن

♦️ تک خشت ♦️

کادو فوق العاده ای از یارتان هدیه خواهید گرفت. نامه یا پیامی از فردی که عاشقانه Romantic او را دوست داری به تو میرسد که خوشایند خواهد بود.

—~♣️❅ೋ❅♦️❅ೋ❅♣️~—

🔮 اسفند

♣️ تک خاج ♣️

قلب شخص مورد علاقه و فردی که به او عشق می ورزید به سوی تو است و قلب او به یاد تو می تپد اکنون در فکر تو است و به تو فکر می کند.

Weekly Horoscope Tarot, Sheet, Economic, Angels Week 3rd May

خط پایانی این قسمت از فرازی به آینده: پروردگارا خودم را به خودت میسپارم و هر آنچه که در آن بهترین ها قرار دارد برای من مقدر کن.


مطالب مشابه
  • ۱۱ آبان ۱۳۹۸
۰ دیدگاه

×