فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

فرازی به آینده با مجله تفریحی و سرگرمی پاتوق Going to the Future with the Cute Web Entertainment and Entertainment Magazine ؛ دوستان و کاربران ع

فرازی به آینده با مجله تفریحی و سرگرمی پاتوق Going to the Future with the Cute Web Entertainment and Entertainment Magazine ؛ دوستان و کاربران عزیز پاتوقی امروز نیز نگاهی داریم به فال و طالع بینی هفته چهارم اردیبهشت ماه. فالهای گنجانده شده در این بخش، فال هفتگی تاروت، انبیاء، ورق، عشق، فال آی چینگ و فال فرشتگان. عزیزان همانطور که در مباحث و بخش های قبلی نیز بیان شد؛

این بخش تنها جنبه سرگرمی دارد و تنها هدف گنجاندن این بخش بالا بردن انرژی های مثبت است. در صورتی که نکته های منفی دارد بسیار ساده از کنار انها بگذرید و نکات مثبت آن را در جهت موفقیت هایتان در نظر بگیرید.

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

اگر همه ما به این باور برسیم که انرژی مثبت اساساً همان چیزی است كه در ذهن خود تصوری درست از آن داریم؛ یعنی همان نور خوبی، محبت، عشق، انفاق، صبر، احسان به همنوع امیدواری و…

و به همان اندازه انرژی منفی همان چیزی است كه در ذهن خود تصویری درست از آن نداریم؛ تاریكی و ظلمت ونفرت(كه مهمترین سلاح برای نابودی روح و آینده ما به شمار می رود) بد جنسی ،شرارت، رذالت ،بی صبری، خود خواهی ،تعصب، نا امیدی و یاس و اندوه .

فال انبیا هفتگی 💖

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

🌷فروردین 🌷

حضرت يوشع (ع)

ای صاحب فال در Life زندگی در موقعيت حساسی قرار می‌گیرید؛ چون با گروهی سركش و مکار سر و كار پيدا ميكنيد كه لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی كنيد. اگر كاری را برای رضایت خداوند انجام می‌دهيد، از شكست در آن هراس نداشته‌باشيد. اگر صبور و بردبار باشيد به نفع شما خواهدبود.

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌷 اردیبهشت 🌷

حضرت عیسی (ع)

ای صاحب فال ! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و هر روز عزت یابی . با آدم خوب همنشینی کن و سفری در پیش داری برو که نیک است و نعمت بسیار یابی . هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد. بر دشمن ظفر یابی و به هر نیت خوب و پاکی که داشته باشی، به آن خواهی رسید.

🌷 خرداد 🌷

حضرت زکریا (ع)

ای صاحب فال ! در کار خود شتاب نکن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید و بر تو مبارک است. هیچ Sorry غم مخور و یک دل باش . نگرانی داری ولیکن در دل خود غم راه مده که کارهایت زود اصلاح شود واگر غایبی داری زود به تو رسد. تو را سفری در پیش است که در آن خیر بسیار بینی. با دل و نیت پاک هر چه از درگاه خدا طلب نمائی به تو ارزانی دارد‌. ان‌شاءالله که عاقبت بخیر خواهی شد.

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

🌸〰🌸〰🌸〰🌸

🌻 تیر 🌻

حضرت هود (ع)

ای صاحب فال! مشکل تو به لطف و کرم پروردگار، رفع خواهد شد و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد. هرگز نگران و ناامید مباش و به لطف خداوند ایمان داشته باش.

🌻 مرداد 🌻

حضرت اسحاق (ع)

ای صاحب فال! نیّتی داری که بسیار نیکوست. اگر چیزی از دست تو رفته باز به دست خواهی‌آورد و اگر قصد سفری داری برو که بسیار نعمت نصیب تو شود و اگر ترس داری ایمن شوی و اگر قرض داری ادا شود و تو را امید مال است، زود به آن برسی .با همه یکدلی کن که هر کس باشد با تو نیکی می‌کند. روزی تو گشاده است . حاسدان و مکاران بر تو ظفر نیابند و به مراد دل برسی ان‌شاء‌الله.

🌻 شهریور 🌻

حضرت ابراهیم (ع)

ای صاحب فال! این نیّت که کرده ای به غایت خوب است و از غم رها گردی . قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ آنها نگاه داشت و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده ، اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان خواهی‌رسید.

🌾 مهر 🌾

حضرت هارون (ع)

ای صاحب فال ! بشارت باد تو را که به دولت رسیده ای و آفتاب به طالعت رسیده است. اما بعضی هستند که بر تو حسد می‌برند. یکی تو را دوست دارد و نصیحت کند، بشنو که مبارک است و کاری که می‌خواهی انجام دهی نیکوست و آسایش تو در آن است. اگر غایبی داری زود به تو خواهد رسید.

🌾 آبان 🌾

حضرت موسی (ع)

ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فرومانده و عاجز شده‌ای ، غم مخور که به مرادت خواهی رسید؛ پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود اما به زودی ستاره‌ی سرنوشت تو به خواهد درخشید و کارت به زودی بالا گیرد . با کسی عهدی خواهی بست، عهد شکن مباش و بر عهد و پیمان خود استوار بمان.

🌾 آذر 🌾

حضرت ایوب (ع)

ای صاحب فال ! بدان که چیزی از دست تو رفته که به سبب آن غم واندوه می خوری، اما عاقبت کار را نمی دانی ؛ اگر صبر کنی ، هر آینه به مقصودی که داری برسی پس در مدت سرگردانی با خدا باش که عاقبت بخیر خواهی بود. اگر نیت سفر داری برو که خوب است.

صدقه بده تا آنچه از خداوند طلب می کنی بیابی. از شخصی کار تو گشاده شود و از بزرگی راحتی خواهی یافت و کارها به مراد دل تو شود و چیزی به تو می‌رسد ان‌شاءالله.

🥀 دی 🥀

حضرت یحیی (ع)

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می‌گردد و از غم و اندوهی که داری رهایی میابی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می شود.

سعی کن تصمیمی عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی. هر روزی که گذشت غصه آن را نخور و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهره بگیر. شکر خدای بجای آر که شکر نعمت، نعمتت افزون کند.

🥀 بهمن🥀

حضرت اسماعیل (ع)

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی و مردم را از خودت خوشنود ساز. به تو از کسی فایده رسد.

شخصی هست که شب و روز تو را دعا می‌کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می‌نماید. با توکل بر خدا و تلاش و کوشش خودت به مراد دل برسی ان‌شاءالله

🥀 اسفند 🥀

حضرت خضر (ع)

ای صاحب فال بشارت باد بر تو كه در دولت به روی تو باز گرديده است و بعد از اين شاد و خرم خواهی‌شد و كارت رونق خواهد گرفت. سفری در پيش داری که خیر است ان‌شاءالله. از ديدار دوستان محبت پيدا شود و تو را ياری كنند . زنهار راز دل خود را به كسی نگو.

شخصی دشمن تو است و تو را ناراحت ميكند؛ اما تو با كسی خصومت و دشمنی نداری، خاطر آشفته مكن تا صدمه از كسی نبينی . دل در آرزوی چيزی بسته‌ای كه به زودی ميسر شود و به مراد دل برسی و حاجت روا گردی . دعای چشم زخم با خود نگه دار تا از شر دشمنان و حاسدان در امان باشی ان‌شاءالله.

🍂🌻🍁🌻🍂🌻🍁🌻

❤️ فال ورق ❤️

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

🔮 فروردین

دیدار با عشق در یک مکان سر بسته .از تلفن 9.7.5شادی در عشق نصیب‌شما‌میشود.از آقایی که موی کم پشت و سبیل دارد پولی بدستت میرسد.از مریم یا مونا شادی دارید.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 اردیبهشت

حاجت روایی از امام هشتم در رابطه با مساعل عاطفی.بدهی شما پاس میشود.خرید و فروش ملک که عالیه تا اواخر همین ماه. از یک س ف ن نام ناراحتی زود گذر دارید.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 خرداد

جابجاییی منزل یا سفر به شهر و دیار خود.نگرانی یک همخون زن برای شما مواظب سلامتیش باشید.از محمد ناراحتی دارید از س‌ ن خوشحالی .

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 تیر

سفر با عشق در همین هفته خواهید داشت.از متولد فصل بهار خیر و خوشی وارد زندگیت میشود.ازدواج با عشق و نامزدی در دی ماه .از الف و ف نام شاد میشوید.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 مرداد

♠️ ۶رفتن به دکتر و بیمارستان برای سردرد یا مربوط به میگرن.امضای کاری خوشحالت میکند.از یک ب نام خوشحالی احساسی داری.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 شهریور

❤️ یک تلفن احساسی از یک عشقی که مدتهاس از او بی خبرید تا 4وقت آینده.سفر به جنوب برای شما دیده شده که خیره. با م نام ناراحتی دارید رفع میشود.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 مهر

❤️ دیدار و روبوسی با یک مسافر دارید و یک سفر سه روزه برای اکثر مهر ماهی ها.آشتی با کسی که دو تا الف در اسمش وجود دارد.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 آبان

♠️ نامزدی بهم خورده کسی به گوشت میرسد .خانمهای باردار مواظب سلامتیتون باشید.پولی که عدد 6دارد به شما برگشت داده میشود.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 آذر

♦️ دیدار احساسی با شخصی که م‌.ح.د.ن هست شما رو خوشحال میکنه.خبر بارداری یک همخون بهت میرسه.با یک ر نام دعوا داری احتیاط کن

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 دی

♣️ قهر و آشتی با معشوقت داری که حل میشه.جابجایی و نقل‌مکان تا یک وقت آینده

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 بهمن

❤️ قلب تو در حال حاضر به سوی شخص مورد علاقه خود است اگر‌ الف یا ح یا س نام هست شخص احساسیت محرمیت تا دو وقت دیگه داری.

—~❅ೋ❤️❅♠️❅❤️ೋ❅~—

🔮 اسفند

♦ شادی در عشق و دیدار ملاقات با فردی که متولد خرداد .بهمن.مهر.با یک امیر و امید نام رابطه عالی و ازد‌واجی خوب تشکیل میدهید

 فال آۍ ݘینگ هفتگی

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

:dolls: فروردین :ram:

:flags: در مسائل مالی پیشرفت خوبی خواهید داشت و ممکن است به زودی سرمایه خوبی به دستان برسد. از نظر احساسی دشواری‌هایی در پیش دارید و ممکن است که شک و تردید هایی که در زندگیتان وجود دارد شما را دچار مشکل کند.

:dolls: اردیبهشت :water_buffalo:

:flags: بهتر است هم اکنون دست به کاری نزنید و فعلا منتظر باشید چراکه شرایط به نفع شما نیست و ممکن است مشکلات فراوانی در راه داشته باشید.

:dolls: خرداد 🧜♂

:flags: برای اینکه بتوانید در تمامی جوانب زندگی خود موفق باشید باید سعی کنید تا روابط اجتماعی خود را گسترش دهید و از موقعیت هایی که ممکن است شما را در خطر قرار دهند هراسی به دل راه ندهید چرا که رسیدن به موفقیت به اندکی ریسک احتیاج دارد.

:dolls: تیر 🦀

:flags: ممکن است مسائل و مشکلات زیادی در راه داشته باشید اما این قضیه نباید موجب شود تا تغییر مسیر دهید چرا که هرچه سختی های بیشتری را متحمل شوید مطمئناً موفقیت‌های بزرگتری هم نصیبتان خواهد شد پس به افکار منفی دیگران توجه نشان دهید.

:dolls: مرداد 🦁

:flags: سعی نکنید با توقعات بیجا خودتان را از موفقیت‌هایی که در انتظارتان می‌باشد دور سازید سعی کنید که قانع باشید و از اهداف کوچک آغاز نمایید در اینصورت مطمئناً موفقیت‌های خوبی برایتان وجود خواهد داشت.

:dolls: شهريور 🧚♀

:flags: برای اینکه بتوانید در کارهایتان به موفقیت برسید باید کاملاً بر روی آنها تسلط داشته باشید و راههای رسیدن به اهدافتان را تعیین نمایید در اینصورت مطمئناً با نتایج بهتری روبرو خواهید شد.

 تبریک می گویم: congratulations

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

dolls: مهر ⚖

:flags: در شرایط خوبی به سر می برید و موفقیت‌ها پیروزهای خوبی نصیبتان خواهد شد اما باید همواره مراقب باشید و سعی نکنید که بی گدار به آب بزنید چرا که در اینصورت مطمئناً شکست‌هایی نصیبتان خواهد شد.

:dolls: آبان 🦂

:flags: برای اینکه بتوانید قدرت و توانایی خود را به دیگران نشان دهید که باید در شرایط سخت کاملا استوار باشید و از موقعیت‌ها هراسی به دل راه ندهید در این صورت مطمئن باشید که همگان شما را مورد ستایش قرار خواهند داد. به زودی اتفاقاتی خوشایند در زندگیتان رخ می دهد.

:dolls: آذر:

:flags: نباید در برابر دیگران اعتماد به نفس خود را از دست بدهید و به پیشنهادهای نادرست آنها جواب مثبت بدهید، سعی کنید عزت نفس خود را حفظ نمایید و از بذل و بخشش‌های نادرست به دور باشید تا خدایی نکرده در دردسر و گرفتاری نیفتید.

دی :goat:

:flags: باید خودتان را در جریان زندگی قرار دهید و اگر شرایط دشواری برایتان پدید آمد سریع ناامید نشوید اگر قصد دارید تا وصلتی را آغاز نمایید بی گدار به آب نزنید که ممکن است زندگی خود را به تباهی بکشانید.

 بهمن :couple:

:flags: ممکن است هم اکنون در شرایط بسیار بدی به سر ببرید و کاملاً ناامید و درمانده باشید در صورتی که بعد از این سختی سعادت و خوشبختی فراوانی برایتان وجود خواهد داشت و از این پس فقط طعم موفقیت و پیروزی را خواهید چشید.

 اسفند 🦈

:flags: انسانهایي در اطرافتان قرار دارند که ممکن است برای شما بی فایده به نظر برسند در صورتی که روزی میرسد که شما به آنها نیاز پیدا خواهید کرد پس بهتر است آنها را رنجیده خاطر نسازید و همواره با تواضع و مهربانی با دیگران برخورد کنید.

فال تاروت هفتگی ویژه وبسایت پاتوق

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

فروردین:

عشقی:بدست اوردن رابطه عشقی با ثبات و ارام و پایدارو سرشار از ارامش

کاری:امضایی مربوط به خانه و یا فروش ملک که سود خوبی دارد

وعده:۴وعده دیگر

اردیبهشت:

عشقی: یک اتفاق خوب در راه است منتظر باشیداغاز دوباره

کاری:شما با خیال راحت جلو بروید اتفاقات خوب دو را است

وعده:۹وعده دیگر

خرداد:

عشقی:بحث مجادله و در اخر جدایی موقت احتیاط کنید

کاری: حرفه ای سخت که باید مدام در حال تلاش و تکاپو باشید

وعده:۱۱وعده دیگر

تیر:

عشقی:شروع دوره جدید در زندگی.بارداری .

کاری: تغییری بزرگ در کار خود کاری پاره وقت مثل تدریس

وعده:۱۳وعده دیگر

مرداد:

عشقی: تغییر در رابطه شما به سمت مثبت است

کاری: تغییرات کاری خوب ارتقا پست و مقام گرفتن

وعده: فصل بهار یا تغییر فصول مانند اعتدال پاییزی

شهریور:

عشقی : یک رابطه عاشقانه و رمانتیک

این به معنی حتمی تعهد و ازدواج نیست اما یک رابطه طولانی پیش رو دارید

کاری:علاقه به حرفه خود و رضایت کاری که با لذت انجام میدهید

وعده: در ماه تابستان سال جدید

مهر:

عشقی:تعهد نامزدی ازدواج یا پیشنهاد

ازدواج و خواستگاری

کاری:پایان یک قرداد کاری یا ادغام یک یا دو شریک کاری

وعده: یک

ابان:

عشقی: چت ها و ایمیل های عاشقانه با عشقتون

یا هدیه

کاری:ترفیع و یا پاداشت در محیط کار

یا حتی رزومه کاری

وعده :۱۲خرداد تا ۱۰تیر سال جدید

اذر:

عشقی:این کارت در مورد اقایون میباشد

نمایانگر زنی است که به او علاقمند هستید و برای خانمها برگشت عشق‌قدیمی

کاری:شما در زندگی زنا شویی خود نرمی و ملایمت بخرج دهید

وعده :۱۱اردیبهشت تا ۱۰خرداد سال جدید

دی:

عشقی:مراحل عشقی را با موفقیت سپری کردن .و شادی های فراوان این رابطه در حال رونق گرفتن است

کاری:شما به اهدافی که در مورد کار داریدنزدیک میشوید

وعده::فصل تابستان سال بعد

بهمن:

عشقی:تغییرات در زندگی عشقی خوب بودن به سمت ناراحتی و اگر ناراحت هستید به سمت مثبت

کاری:قبل از حرکت تصمیم نهایی خود را بگیریدبرنامه ریزی برای کسب در امد

وعده: پاییز سال بعد

اسفند:

عشقی:عشق و رابطه طولانی و هدفمند که به تعهد میرسد بر وفاداری دلالت دارد

کاری:حرفه ای با ثبات و همیشگی مثل شغل دولتی یا معامله موفق

وعده : مدت زمان طولانی یا ۱ تا ۸ وعده از شروع سال جدید تا آبان

😇 ✨فال فرشتگان یا اوراکل هفتگی 🕊

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

⭐️ فروردین

فرشته سارنا sarena

من فرشته فراوانی هستم. تو پولی را که نیاز داری به دست می آوری. چگونگی وقوع این امر در دستان خداوند است. مطمئن باش.

⭐️ #اردیبهشت

فرشته زانا Zanna

تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

⭐️ خرداد

فرشته یوونه Yvonne

تو رابطه خاصی با حیوانات داری. حیوانات تو در زمین و آسمان توسط فرشتگان محافظت می شوند.

✨تیر

فرشته مرلینا Merlina

تو آشفته و سردرگم هستی چراکه به اندازه کافی آگاهی و اطلاعات نداری. قبل از آنکه تصمیم بگیری بهتر است بیشتر خبر کسب کنی و از آگاهان و مطلعان کمک بگیر.

✨ مرداد

فرشته دانیل Daniel

من فرشته ازدواج هستم و در حال حاضر در کناری ایستاده ام.

✨ شهریور

فرشته آریل Arielle

تجارب روحی و روشن بینانه جدیدی، شخص تو و دیدگاهت را نسبت به جهان تغییر می دهد. اجازه بده موهبت های روحی تو به وسیله یادگرفتن، دعا و نماز خواندن و ژرف اندیشی (مدیتیشن) گسترش یابد.

فال هفتگی تاروت، انبیاء، پاسور، عشق و اوراکل هفته 4 اردیبهشت

🌟 مهر

فرشته دزیره Desiree

نه ، اکنون شرایط مناسب نیست. منتظر بمان یا راههای دیگری را بسنج. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

🌟 آبان

فرشته رایه Raye

در حال حاضر یوگا و فعالیتهای بدنی برای تندرستی و سلامتی و آرامش درونی و رشد روحی تو الزامی و ضروری است.

🌟 آذر

فرشته اپال Opal

فرزندان تو در زمین و آسمان سعادتمندند. آنها توسط خدا و فرشتگان به خوبی محافظت می شوند.

💫 دی

فرشته لیلا Leila

مدتی را به تنهایی در طبیعت سپری کن. درباره آرزوها و اهدافت تعمق کن. از فرشتگان مدد بخواه که تو را به بینش حقیقی برسانند.

💫بهمن

فرشته کراک و آنتویینیه Crac & Antoinette

برای اینکه موقعیت را بهبود بخشی به دیدگاه و عقاید دیگران با درک و همدردی کامل توجه کن

💫 اسفند

فرشته بریدجت Bridgette

مراقب باش کاری نکنی. قبل از آنکه ادامه دهی جوانب و شرایط را با دقت بسنج و بررسی کن.

Weekly Horoscope Tarot, Prophets, Pasur, Love and Oracle Week 4


مطالب مشابه
  • ۲۰ آبان ۱۳۹۸
۰ دیدگاه

×