شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

فال و طالع ببنی، شخصیت شناسی بر اساس ماه تولد و سال تولد Horoscope and Astrology,Personality by Birth Month and Year of Birth همه ما کم و زیاد

فال و طالع ببنی، شخصیت شناسی بر اساس ماه تولد و سال تولد. Horoscope and Astrology, Personality by Birth Month and Year of Birth. همه ما کم و زیاد به این علم بی حد و مرز اعتقاد و باور داریم چرا که بررسی شخصیت بزرگان و نامداران تاریخ تا کنون بهترین گزینه برای تفکیک و شخصیت شناسی متولدین هر ماه می باشد.

در این بخش امروز برای شما علاقمندان مشاغل مربوط به متولدین تیر، مرداد و شهریور را با ویژگی های شخصیتی بیان می کنیم بخوانید و لذت ببرید.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

jobs مشاغل مناسب تیرماهی ها

متولدين‌ تير از توانايي‌ هايي‌ برخوردارند كه‌ در مشاغل‌ گوناگون‌ و متعددي‌ ميتوانند مشغول‌ بـه‌ كار شوند و از آنجايي‌ كه‌ از خواندن‌ و آگاهي‌ يافتن‌ نسبت‌ بـه‌ افكار ديگران‌ شديداً بـه‌ وجد مي‌آيند و قادرند بـه‌ راحتي‌ و با اطمينان‌ حرف‌ بزنند، در روزنامه ‌نگاري‌، نويسندگي‌ يا سياستمدار شدن‌ موفقند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

اما در امر سياست، ‌بهتر اسـت‌ در حاشيه‌ قرار داشته‌ باشند تا اينكه‌ خواهان‌ مقام‌، قدرت‌ و صاحب‌ نامي ‌باشند چون‌ بـه‌ راحتي‌ مي‌توانند تحت‌ تأثير قرار گيرند. آنها در انواع‌ امورات ‌اجتماعي‌ موفقند و می توانند بـه‌ استخدام‌ رسمي‌ انواع‌ وزارتخانه‌ها درآيند. مشاغلي‌ كه‌مستلزم‌ مراقبت‌ از ديگران‌ اسـت‌ مثل‌ كار در سازمانهاي‌ خدماتي‌ و سلامتي‌، پرستاري‌ و تداركات‌ مهماني‌ها، عروسي‌ها و غيره‌… برايشان‌ مناسب‌ هستند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

عشق ‌ذاتي‌ آنها نسبت‌ بـه‌ رفاه‌، آسايش‌ و خوب‌ زندگي كردن‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ سرآشپز يا خانه‌ دارهاي‌ خوبي‌ باشند. آنها سازمان ‌دهنده‌هـای‌ خوبي‌ محسوب‌ ميشوند ودر امر اقتصاد، شامه ای‌ قوي‌ دارند و از آنجايي‌ كه‌ خلاق‌ و مبتكر هستند و در ضمن‌ طبعي‌ رمانتيك‌ و احساساتي‌ دارند، در امر اكتشاف‌ و كندو كاو در مكان‌هـای‌ قديمي‌ و باستاني نيز‌ موفقند.

بيماريها و مشكلات‌ متولدين‌ تيرماه

از نظر جسماني‌ و درظاهر، متوسط محسوب‌ ميشوند و درمقايسه‌ با بقيه‌ اعضاي ‌بدنشان،‌ از پاهايي‌ كوتاه‌ برخوردارند. موهاي شان‌ طبق معمولً قهوه‌ای‌ رنگ‌، صورت‌ هايشان‌ گرد، رنگ‌ و رويشان‌ پريده‌، پيشاني‌هايشان‌ برجسته‌، چشمانشان‌ كوچك‌ و بـه‌ رنگ‌هـای‌ آبي‌ يا طوسي‌، بيني‌ شان‌ كوتاه‌ شايد هم‌ سربالا و دهان شان‌ گوشتالود هست و گاهي‌ اوقات نيز‌ مشاهده‌ شده‌ كه‌ ناشيانه‌ راه‌ ميروند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

صورت‌ فلكي‌ سرطان‌ بر قفسه‌ سينه‌، آرنج‌ها، زانوها، معده‌ و دستگاه‌ گوارش‌ حكمراني‌ ميكند و گفته ‌مي‌شود كه‌ متولدين‌ تير،‌ مُستعد ابتلا بـه‌ ناراحتي‌هـای‌ سينه‌ پهلو، آب‌ آوردگي‌، بواسير و واريس‌ هستند. تحريك‌ پذيري‌ كه‌ در بالا ذكر شد، ميتواند منجر بـه‌ سو ء هاضمه‌، ورم‌ معده‌ و ديگر بيماري‌هـای‌ digestive system دستگاه‌ گوارش‌ شود و همچنين‌ احتمال‌ مبتلا شدن‌ بـه‌ سينه‌ درد و ضعف‌ بينايي‌ در آنها نيز زياد اسـت‌.

علایق متولد تیر ماه

كارهاي‌ ذوقي‌ و تفنني‌، ماجراهاي‌ خيال‌ انگيز، بچه‌ها، خانه‌ و میهن‌، مهماني‌ و…

بيزاری های متولد تیر ماه

موقعيت‌هـای‌ اعصاب‌ خردكن‌ و ناراحت‌ كننده‌، شكست‌، هر گونه‌ مخالفت ‌و تضاد، تحت‌ الامر قرار گرفتن‌ و دستورگرفتن ‌، پند و اندرز خواه‌ خوب‌، خواه‌ بد.

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه صحيح‌ برخورد با مشکلات

هرکسی ویژگی ها و خصوصیات منحصر بـه فردی دارد و زمانی کـه این خصلت ها سرکوب و یا فروخورده شده یا برآورده نشوند باعث بروز مشکلاتی میشوند. توصیه مـا این اسـت کـه این پیشنهادات رابه کار ببندید و از مواجهه با نتایج عالی آن حيرت زده شود:

مشكل:

شـما زودرنج‌ و صدمه ‌پذير هستيد و گاهي‌ اوقات‌ چنان‌ احساس‌ وابستگي ‌عاطفي‌ پيدا ميكنيد و متحمل‌ صدمه‌هـای‌ سخت‌ و تحقير شدن‌هـای‌ موهوم‌ و غيرواقعي‌ ميشويد. اين‌ حالت‌ ميتواند شرايط شديداً نگران‌ كننده و‌ تشويش ‌برانگيزي‌ را برايتان‌ ايجاد كند كه‌ حتي‌ با همسرتان‌ نيز دچار مشكل‌ شويد.

راه‌ حل:

مطمئن‌ باشيد كه‌ آن‌ عشق‌ و علاقه‌ای‌ را كه‌ ابراز ميداريد، آن‌ چيزي‌ نيست ‌كه‌ نياز داريد تا از شـما حمايت‌ شود بـه‌ همين‌ دليل‌ نبايد بـه‌ ديگران‌ وابسته‌ شده‌ و درحقيقت‌ بـه‌ آنها بچسبيد. بهتر اسـت‌ بدنبال‌ كاري‌ باشيد تا سرتان‌ گرم‌ شده‌ و بر اين ‌حالت‌ منفي‌ غلبه‌ كنيد و لازم‌ اسـت‌ كه‌ تنها بـه‌ خودتان‌ متكي‌ باشيد و بـه‌ جنبه‌هـای ‌مثبت‌ شخصيت‌تان‌ بچسبيد.

مشكل:

يكي‌ از بزرگترين‌ عيوب‌ و نقطه‌ ضعف‌هـای‌ شـما بيش‌ از حد خودبين بودن‌ اسـت ‌كه‌ گاهي‌ اوقات‌ باعث‌ ميشود از درك‌ انچه‌ ديگران‌ در حال‌ انجامش‌ هستند، درمانده بمانيد و گاهي‌ اوقات‌ اگر يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان‌ موفق‌تر از شـما باشد، احساس‌ درماندگي‌ ميكنيد.

راه‌ حل‌:

بايد حداكثر سعي‌ و تلاش‌ خود رابه‌ كار ببنديد تا اين‌ احساس‌ را در خودتان‌ سركوب‌ كرده‌ و از موفقيت‌ ديگران‌ خوشحال‌ شويد. هنگامي‌ كه‌ موفق‌ بـه ‌انجام‌ اين‌ كار شويد، رفته‌ رفته‌ عادت‌ ميكنيد از شادي‌ و موفقيت‌ آنها بـه‌ وجد آمده‌ و حتي‌ خوشحال‌تر از خود آنها شويد.

مشكل:

هنگامي‌ كه‌ بـه‌ شـما دستور دهند، بـه‌ شدت‌ عصباني‌ و ناراحت‌ ميشويد و اين ‌ناتواني‌ در شـما، منجر بـه‌ يك‌ مشكل‌ بزرگ‌ ميشود. اين‌ حالت‌ خيلي‌ خطرناك‌ اسـت‌، چون‌ بـه‌ همين‌ دليل‌ فرصت‌هـای‌ خوب‌ زندگيتان‌ را از دست‌ ميدهيد و خانواده ‌تان‌ تحت‌ تأثير قرار ميگيرند چون‌ در انجام‌ بسياري‌ از مشاغل‌ ناتوان‌ ميمانيد.

راه‌ حل‌:

بهتر اسـت‌ يك‌ گوش‌تان‌ در باشد و ديگري‌ دروازه‌ و لازم‌ اسـت‌ كه‌ بـه‌ اطرافتان ‌بيشتر دقت‌ كنيد تا متوجه‌ شويد كه‌ همكارانتان‌ چگونه‌ با رئيس‌ كنار مي‌آيند و دستور مي‌گيرند. اگر Silence سكوت‌ اختيار كنيد و از دستورات‌ پيروي‌ نماييد، خيلي‌ زود درميابيد كه‌ ميتوانيد ارتباطاتتان‌ را گسترده‌ كرده‌ و با همه ی‌ دوست‌ باشيد.

مشاغل مناسب مرداد ماهی ها

در زمينه كاري‌، آنها در هر شغلي‌ كه‌ احتمال‌ ارتقاء و پيشرفت‌ وجود داشته‌ باشد، موفقند. آنها سياستمداراني‌ نیرومند از آب‌ در مي ‌آيند و مايلند كه‌ از موقعيتي‌ قوي ‌برخوردار باشند ودر زمينه‌ تجارت‌ ميتوانند در صدر قرار گيرند و مديران‌، ناظران‌ و سازمان‌ دهنده‌هـای‌ فوق‌ العاده‌ای‌ محسوب‌ ميشوند و اغلب‌ مقدمات‌ كار را براي ‌پروژه‌ هـای‌ جديد مطرح‌ ميكنند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

اگرهم‌ در مقام‌ صنعتگر يا كارگر فني‌ در جامعه ‌مشغول‌ بـه‌ كار باشند، هميشه‌ خواهان‌ رئيس‌ شدن‌ هستند، چون‌ كارهاي‌ دستي‌ را دوست‌ ندارند و ترجيح‌ ميدهند كه‌ آن‌ رابه‌ عهده‌ ديگران‌ بگذارند، زيرا ذاتاً بلندپرواز و جاه‌ طلب‌ زاده‌ شده‌اند. در زمينه‌ هنر، آنها می‌توانند ستاره ‌هـای‌ صحنه‌ يا پرده‌ نمايش‌ شوند ودر زمينه‌ ی موسيقي‌ ميتوانند بـه‌ عنوان‌ رهبر اركستر، موسيقي‌ دانان‌ ‌و نقاشاني بزرگ،‌ مطرح‌ شوند.

بيماريها و مشكلات‌ متولد مرداد ماه

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

صورت‌ فلكي‌ اسد بر كمر، ساعدها، مچ‌ دست‌، ستون‌ فقرات‌ و قلب‌ حكومت‌ ميكند درنتيجه‌ متولدين‌ مرداد ‌در دسترس‌ ابتلاء بـه‌ بيماري ها و ناخوشي‌هـای‌ متعدد و بي‌شماري‌ هستند. كمردرد، ناراحتي‌ و عفونت‌ ريه‌، دردهاي‌ مربوط بـه‌ ستون‌ فقرات، مشكلات‌ قلبي‌ و خوني‌، درد پهلوها و دنده ‌ها، تشنج‌، تب‌هـای‌ شديد ودر قديم‌ آنها بيشتر بـه‌ طاعون‌، يرقان‌ و برخي‌ عفونت‌هـای‌ چشمي‌ و بيماري‌هـای‌ همه ی ‌گير مبتلا ميشدند.

علایق متولد مرداد

كارهاي‌ مخاطره ‌آميز و خطرناك‌، زندگي‌ پر ريخت‌ و پاش‌، مراسم‌ و مهماني‌هـای‌ باشكوه‌، بچه‌ها، نمايش‌ و تئاتر

بيزاری های متولد مرداد

انجام‌ كارهاي‌ يكنواخت‌ و خالي‌ از هيجان‌ و عادي‌، افراد خودخواه‌، كينه‌توز و تنگ‌ نظر، خست‌ و ناخن‌ خشكي‌، امور رذيلانه‌ و حقير.

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه صحيح‌ برخورد با مشکلات

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

هرکسی ویژگیها و خصوصیات منحصر بـه فردی دارد و زمانی کـه این خصلت ها سرکوب و یا فروخورده شده یا برآورده نشوند باعث بروز مشکلاتی میشوند. توصیه مـا این اسـت کـه این Offers پیشنهادات رابه کار ببندید و از مواجهه با نتایج عالی آن حيرت زده شود:

مشكل:

هنگامي‌ كه‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ پيش‌ نمی رود بد رفتاري ‌ميكنيد و اين‌ نوع‌ واكنش،‌ دليل‌ اصلي‌ تمام‌ اختلافات‌ و ناسازگاري‌ هـای‌ مربوط بـه ‌زندگي‌ مشترك‌ شـما محسوب‌ ميشود.

راه‌ حل‌:

شـما نبايد هرگز تصور كنيد كه‌ بـه‌ تمام‌ توقعات‌ و خواسته‌هـای‌ خود ميرسيد و تمام‌ انرژي‌ و قواي‌ خودرا در جهت‌ رسيدن‌ بـه‌ آنها بكار ببنديد، در عوض‌ بهتر اسـت ‌در حد توانايي‌ خودتان‌ و با رعايت‌ اعتدال،‌ در جهت‌ خواسته‌ها و تمايلاتتان‌ پيش‌ برويد. با پيروي‌ از اين‌ قاعده‌ درميابيد كه‌ خانه‌ای‌ آرام‌، شاد ودر صلح‌ و صفا خواهيد داشت‌ و اختلافاتتان‌ بـه‌ حداقل‌ می رسند.

مشكل:

گاهي‌ اوقات‌ متأسفانه‌ شـما بزرگترين‌ دشمن‌ خودتان‌ ميشويد، بـه‌ خصوص ‌وقتي‌ كه‌ در تلاش‌ براي‌ جلب‌ توجه‌ و تحت‌ تأثير قرار دادن‌ ديگران‌ هستيد کـه بـه‌ اين ‌ترتيب‌ آنها نه‌ تنها جذبتان‌ نميشوند، بلكه‌ از شـما روي‌ بر ميگردانند.

راه‌ حل‌:

اولين‌ اقدام،‌ متوقف‌ ساختن‌ سعي‌ و تلاش‌ زياد براي‌ جلب‌ توجه‌ اسـت‌ و بهتر اسـت‌ بـه‌ مردم‌ فرصت‌ بدهيد كه‌ شـما را بشناسند و بايد دريابيد چـه‌ چيزهايي‌ شـما را تحت‌ تأثير قرار ميدهد، تا بتوانيد آسان‌تر ديگران‌ را تحت‌ تأثير قرار دهيد.

مشكل:

گاهي‌ اوقات‌ آن چنان‌ خودخواه‌، خودبين‌، لاف‌ زن‌ و خودپرست‌ ميشويد و منم‌ منم‌ ميكنيد كه‌ اطرافيانتان‌ احساس‌ كوچكي‌ و حقارت‌ ميكنند بنابراين‌ از شـما دوري‌ مي‌گزينند.

راه‌ حل‌:

يك‌ مردادي‌ روشنفكر، ذاتاً براي‌ خود ارزش‌ زيادي‌ قائل‌ اسـت‌ و خودرا شخص‌ بزرگ‌ و مهمي‌ مي‌پندارد، اگر اين‌ حالت‌ از كنترل‌ خارج‌ شود و بـه‌ افراط كشيده‌ شود، موجبات‌ نفرت‌ و بيزاري‌ را فراهم‌ مي‌آورد. پس‌ بهتر اسـت‌ ياد بگيريد كه‌ بـه‌ افراد بالادست‌ و مهمتر از خودتان‌ نيز بها دهيد تا بـه‌ شـما بها دهند.

مشاغل مناسب شهریور ماهی ها

آنها از توانايي‌هـای‌ بالفعل ‌ای‌ در امر هنر، علوم‌ و زبان‌ برخوردارند مخصوصاً از Tongue زبان‌ بـه ‌طرزي‌ صحيح‌، واضح‌ و رسمي‌ استفاده‌ ميكنند و درست‌ مثل‌ دستورنويس‌ها و ريشه ‌شناسان‌، بـه‌ معاني‌ الفاظ توجه‌ مينمايند. از حافظه‌ای‌ خوب‌ براي‌ نقل‌ قول‌ها در موارد مناسب‌ و لازم‌ برخوردارند اگر چـه‌ در كار زمين‌ پيمايي‌ و نقشه‌ برداري‌ از مهارت‌ خاصي‌ بهره ‌مند هستند، بـه‌ جاي‌ كار در يك‌ كارگاه‌، بهتر اسـت‌ كه‌ در يك‌ كتابخانه‌ يا اداره‌ بـه‌ كار مشغول‌ شوند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

آنها بـه‌ محرك‌ و مشوقي‌ نياز دارند تا با بهره ‌گيري‌ از فكرشان‌ بـه‌ حل‌ مشكلات‌ بپردازند. زندگي‌ يكنواخت‌ و كاركردني‌ را كه‌ نياز بـه‌ فكر كردن‌ زياد ندارد، ترجيح‌ ميدهند ودر امر پول‌ خرج‌ كردن‌ و ماديات،‌ محتاط هستند و علاقه‌شان‌ بـه‌ آمار باعث‌ مي‌شود كه ‌بهترين‌ دفتردار و حسابدار از كار در آيند. همچنين‌ سردبير، ويراستار، تدوين‌ گر، فيزيك‌ دان‌ و شيميدان‌هـای‌ تحليل‌ گري‌ می‌توانند باشند.

آنها مي‌توانند پزشك‌، پرستار، روان‌ شناس‌، دبير انجمن‌، منشي‌هـای‌ رازدار، فن‌ شناس‌، بازرس‌، سرگروهبان‌، موسيقي‌ دان‌، منتقد، سخنگوي‌ عموم‌ و نويسنده‌ باشند بخصوص‌ در امر نوشتن‌ واژه‌ نامه‌ و دايره‌ المعارف ‌از تبحر خاصي‌ برخوردارند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهريور، علاقه‌ زيادي‌ بـه ‌تاريخ‌ دارند اگر چـه‌ در كارهاي‌ تجاري،‌ زيركي و زرنگي و ابتكار و هنرمندي‌ تحليل‌گرانه‌ شان‌ مي‌تواند آنها رابه‌ سمت‌ نادرستي‌ و تقلب‌ سوق‌ دهد.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

زنان‌ متولد شهريور ميتوانند در زمينه‌ طراحي‌ لباس‌ و مد موفق‌ باشند، چون‌ دراين‌ زمينه‌ از شامه‌ای‌ قوي‌ و ابتكارعمل‌ برخوردارند و مي‌توانند دراين‌ امر پيشگام‌ باشند. در هر حرفه‌ای‌، آنها بـه‌ راحتي‌ نقطه‌ نظرات‌ جديد را درك‌ ميكنند ولي‌ هميشه‌ با احتياط و حفظ ارزش‌ حقيقي‌ خويش‌، پيش‌ مي‌روند. آنها عاشق‌ زندگي‌ روستايي‌ هستند ولي ‌احتمالش‌ ضعيف‌ اسـت‌ كه‌ كشاورزاني‌ خوب‌ از آب‌ درآيند.

بيماريها و مشكلات‌ متولدين‌ شهريور ماه‌

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

گفته‌ ميشود كه‌ سنبله‌ بر روي‌ دست‌ها، Abdomen شكم‌، روده‌ها، طحال‌ و سيستم‌ عصبي ‌مركزي‌ حكمراني‌ مي‌كند بنابراين‌ متولدين‌ شهريور‌ مستعد ابتلا بـه‌ زكام‌، سرماخوردگي‌، سينه‌ درد، سرفه‌، سينه‌ پهلو، ذات‌ الريه‌ و ناراحتي‌هـای‌ عصبي‌ هستند. هم‌ زنان‌ و هم‌ مردان‌ متولد شهريور بـه‌ غذا علاقه‌ خاصي‌ دارند و از آنجاييكه‌ Stomach معده ‌هايشان‌ حساس‌ اسـت‌، بايد در مورد رژيم‌ غذايي‌ خود دقت‌ فراوان‌ داشته‌ باشند.

علایق متولد شهریور

مواد غذايي‌ سالم‌ و بهداشتي‌، ميدان‌هـای‌ رقابتی، بهداشت‌ و نظافت ‌، نظم‌ و ترتيب‌، سلامت‌ بودن

بيزاری های متولد شهریور

هر مشكل‌ و خطر جسماني‌، هر چيز كثيف‌ و ناشايست‌، كارمندان‌ بي‌دقت ‌، نامرتب‌ و شلخته‌، بدبختي‌ و فلاكت‌، بي‌ثباتي‌ و متغير بودن‌.

مشكلات‌ احتمالي‌ و شيوه‌ صحيح‌ برخورد با مشکلات

هرکسی ویژگیها و خصوصیات منحصر بـه فردی دارد و زمانی کـه این خصلت ها سرکوب و یا فروخورده شده یا برآورده نشوند باعث بروز مشکلاتی میشوند. توصیه مـا این اسـت کـه این پیشنهادات رابه کار ببندید و از مواجهه با نتایج عالی آن حيرت زده شود

مشكل:

بـه‌ كرات‌ خودرا تنها ميابيد و قادر نيستيد دوستانتان‌ رابه‌ مدت‌ بيش ‌از چندهفته‌ حفظ كنيد.

راه‌ حل:

سعي‌ كنيد كه‌ بيش‌ از حد جنجالي‌ و اهل‌ جر و بحث‌ نباشيد و بـه‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ انتقاد كردن‌ دائمي‌ از دوستان‌ و نزديکان‌، براي‌ هيچكس‌ خوشايند نيست‌. تلاش‌ كنيد تا زندگي‌ خودرا داشته باشيد و اجازه‌ دهيد تا ديگران‌ نيز زندگي‌ كنند، بـه ‌اين‌ ترتيب‌ درميابيد كه‌ نزديکان‌ و دوستانتان‌ چگونه‌ بـه‌ شـما عشق‌ خواهند ورزيد.

مشكل:

احساس‌ ميكنيد كه‌ مردم‌ از برخورد نزديك‌ با شـما حذر ميكنند.

راه‌ حل‌:

لازم‌ اسـت‌ كه‌ بيش‌ از حد نگران‌ سلامتي‌ خود نباشيد و آن‌ رابه‌ يك ‌موضوع‌ مورد بحث‌ تبديل‌ نكنيد. پيشنهادات‌ و راهنمايي‌هـای‌ مربوط‌ بـه‌ سلامت ‌جسماني‌ و مواد غذايي‌ سالم‌ رابه‌ زبان‌ نياوريد، مگر اينكه‌ از شـما راجع‌ بـه‌ آنها سؤال ‌نمايند.

مشكل:

از شيوه‌ و روال‌ زندگي‌ خود راضي‌ نيستيد و هيچ‌ تغيير و تحول‌ و هيجاني‌ در آن‌ وجود ندارد تا از آنها صحبت‌ كنيد.

راه‌ حل:

ممكن‌ اسـت‌ تصور كنيد كه‌ زندگي‌ تان‌ محدود بـه‌ يك‌ سري‌ نظريه‌ خاص ‌شده‌ اسـت‌ پس‌ بهتر اسـت‌ از خودتان‌ بپرسيد كه‌ در حال‌ سرويس‌ دهي‌ بـه‌ چـه‌ چيز و يا چـه‌ كس‌ هستيد، آيا وقف‌ چيزي‌ شده ‌ايد و بـه‌ اسارت‌ در آمده‌ايد؟ سپس‌ بعد از پاسخ‌ دادن‌ بـه‌ اين‌ سؤالات‌، شروعي‌ تازه‌ را تجربه‌ نماييد كه‌ ارزش‌ حقيقي‌ شـما را دربرگيرد.

ویژگی های متولدین فصل تابستان از دیدگاه علم

درمورد نقش ژنتیک در ویژگیهای ظاهری مـا تردیدی وجود ندارد اما تحقیقی نشان داده اسـت نوزادانی کـه در ماه هـای تابستان متولد می‌شوند احتمال آنکه وزن انها در زمان تولد بیشتر از نوزادان بقیه ی فصول سال باشد بالاتر اسـت. شاید تصور کنید این ویژگی کار بدنیا آوردن بچه را دشوار می‌کند اما در هر صورت بهتر ازآن اسـت کـه بچه لاغر و ضعیف بدنیا بیاید.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

بـه علاوه تحقیق ذکر شده بیان می‌کند احتمال قد بلند بودن متولدین تابستان بیشتر اسـت. هنوز بطور دقیق مشخص نیست کـه آیا این مسأله ناشی نور آفتاب The sun زیادی اسـت کـه در تابستان وجوددارد یا خیر، اما تحقیقات نشان داده اسـت کـه نوزادان متولد ماه هـای ژوئن و ژوئیه «اواسط خرداد تا اواسط مرداد» بیشترین متوسط قد را دارند.

ساعت بدن‌تان دقیق تر کار میکند

احتمالا شـما ازآن دسته افرادی هستید کـه هرروز بدون کوک کردن ساعت، در زمان مشخصی بیدار میشوند. این همان چیزی اسـت کـه بـه آن ساعت بدن یا ساعت بیولوژیکی گفته میشود. پژوهشی نشان میدهد احتمالا ساعت بدن متولدین تابستان در مقایسه با سایرین بهتر کار می‌کند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

با آزمایش بر روی موش ها بررسی شد نوری کـه موش ها در تابستان یا زمستان با آن رشد پیدا کردند تا چـه اندازه بر عملکرد بهتر ساعت بدن آنها تأثیر دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد موش هایي کـه در نور تابستان متولد شدند و پرورش پیدا کردند ساعت بدن آنها بهتر کار می‌کرد ودر مقایسه با موش هـای متولد زمستان از الگوهای رفتاری منظم تری برخوردار بدند. در مجموع، فصلی کـه در آن متولد می‌شویم روی مغز مـا تأثیرگذار اسـت.

احتمال بروز افسردگی فصلی در شـما کمتر اسـت

محیط زمستانی نه تنها بر روی ساعت بدن‌تان تأثیر می‌گذارد بلکه شـما را در برابر اختلالات عصبی و روانی آسیب پذیرتر می‌کند. اختلال عاطفی فصلی یا همان افسردگی فصلی نوعی اختلال اسـت کـه بر اثر تغییرات آب و هوایی و کم شدن نور روز، منجر بـه افسردگی «و حتی گاهی افسردگی شدید» میشود.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

تحقیقات نشان می‌دهد احتمال بروز افسردگی فصلی در Born Of Summer متولدین تابستان کمتر از متولدین زمستان اسـت. تئوری مطرح شده دراین مورد بیان می‌کند کـه نوع و میزان نور خورشید در تابستان بـه گونه ای اسـت کـه باعث میشود متولدین این فصل تغییرات محیط شان را بهتر از متولدین زمستان مدیریت کنند.

بیشتر از سایرین دچار نوسانات خلقی می‌شوید

اگر چـه هنوز توضیح دقیقی درباره ی این مسأله ارائه نشده اما تحقیقی نشان می‌دهد احتمال بروز نوسانات خلقی در متولدین تابستان بیشتر از سایرین اسـت. طبق این پژوهش، فصلی کـه در آن متولد می‌شویم روی ساختار عصبی بدن از جمله سطح دوپامین و سروتونین تأثیر می‌گذارد. این دو ماده ی شیمیایی در مغز بـه تعیین میزان شادی و غم کمک میکنند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

این تحقیق نشان میدهد احتمالا بروز نوسانات خلقی در متولدین تابستان بیشتر اسـت ، یعنی تولد در تابستان با ویژگی ای همراه اسـت کـه روی سطح دوپامین و سروتونین در مغز تأثیر می‌گذارد. البته این مسأله بـه معنای آن نیست کـه احتمال ابتلا بـه اختلالات روانی مثل دوقطبی یا اسکیزوفرنی در متولدین تابستان بیشتر اسـت اما ممکن اسـت این افراد صبح ها کمی بداخلاق باشند.

مثبت اندیش هستید

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

تحقیق فوق الذکر یافته ی دیگری هم داشت: متولدین تابستان در مجموع مثبت اندیش تر از سایرین هستند و گاهی این مثبت اندیشی شکل افراطی دارد. این مسأله هم وجه مثبت دارد و هم وجه منفی. مثبت اندیشی احساس شادی بیشتری بـه مـا می بخشد اما افراط در آن ممکن اسـت باعث غفلت از خطرات و مشکلات مسیر پیش رو یا کوچک شمردن آنها شود.

احتمال ابتلا بـه بیماری هـای قلبی و دیابت در شـما بیشتر اسـت

خطر ابتلا بـه بیماری هـای مهمی مثل دیابت و بیماری قلبی در متولدین تابستان بیشتر اسـت. اما این فصل تابستان نیست کـه باعث میشود از Health سلامت کامل برخوردار نباشید. در حقیقت این مسأله مربوط بـه دریافت مواد مغذی مناسبی اسـت کـه در سلامتی تأثیرگذار هستند.

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

اگر نوزادی در مراحل اولیه ی رشد خود بـه مواد مغذی مناسب و غذا هـای سالم دسترسی داشته باشد «در زمانی از سال کـه اصطلاحا بـه آن فصل برداشت می‌گویند»، احتمال بیشتری وجوددارد کـه تبدیل بـه فرد سالمی شود. نوزادانی کـه در ماه هـای کم محصول سال بدنیا می‌آیند، احتمال آنکه در آینده بـه Heart disease بیماری قلبی و دیابت دچار شوند بیشتر اسـت.

احتمال آنکه تبدیل بـه شخص مشهوری شوید کمتر اسـت

شغل و حرفه مناسب متولدین فصل تابستان با ویژگی شخصیتی

طی تحقیق دانشگاه کنتیکت کشور آمریکا بر روی 300 چهرۀ معروف در حوزه هـای مختلف از جمله سیاست، سینما، موسیقی، ورزش و غیره مشاهده شد چهرهای معروف بیشتر متولد ماه هـای ژانویه و فوریه «اواسط دی تا اواسط اسفند» هستند، نه ماه هـای تابستان.

Appropriate Occupation born of summer with personality traits

فال شغل برای ماه های مختلف سال

طالع بینی ثروتمند شدن متولدین هر ماه/ عکس نوشته شغل و ثروتمندشدن

طالع بینی، شغل مناسب برای متولدین هر ماه

طالع بینی افزایش ثروت بر اساس ماه تولد


مطالب مشابه
  • ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
۰ دیدگاه

×